Προφίλ

Η ιστορία του Φούρνου "Σούλας" ξεκινάει πίσω στο 1961. Τότε ξεκίνησε ως μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, που μάλιστα αποτελούσε ένα απο τα λιγοστά πρατήρεια άρτου σε όλους τους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Η πορεία της επιχείρησης συνέχισε δυναμικά και άκρως παραγωγικά για χρόνια.

Το 2003 αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο για την επιχείρηση καθώς έχουμε την μετατροπή του πρατηρίου άρτου σε φούρνο με την παραγωγή του ψωμιού να αποτελεί πλεόν προσωπική υπόθεση για την οικογένεια Σούλα.

Η αγάπη μας για το ψωμί, αλλά και η ανάγκη μας για απόλυτο έλεγχο της ποιότητας αυτού, αλλά και των λοιπών αρτοσκευασμάτων αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για την σηματνική αυτή αλλάγη. Η επιτυχημένη πορεία του Φούρνου "Σούλας" συνεχίζεται μέχρι στις ημέρες μας και πλέον ο φούρνος έχει περάσει στην τρίτη γενιά της οικογενείας.

 

 

Ι. Σούλας - Ν. Σούλας Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)
Αρτοποιείο
Παπαφλέσσα 34, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310736525
Α.Φ.Μ.: EL 999533775
Κεφάλαιο: 60.000€

Εταίροι:

  • Σούλας Ιωάννης, Ποσοστό συμμετοχής 50%, Διαχειριστής
  • Σούλας Νικόλαος, Ποσοστό συμμετοχής 50%, Διαχειριστής
Read more